• Wszystko o akordeonie

  • Wywiady

  • Relacje z koncertów

  • Recenzje płyt

  • Sprzęt

Polski Portal Akordeonowy

www.akordeon.pl

Regulamin Czasopisma i Forum

www.akordeon.pl

 

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Niniejszy dokument zwany dalej Regulaminem jest nadrzędną częścią Czasopisma Internetowego Polski Portal Akordeonowy o adresie internetowym: www.akordeon-portal.pl

§2

Strona internetowa o adresie : www.forum.akordeon-portal.pl jest grupą dyskusyjną stworzoną jako subdomena do Polskiego Portalu Akordeonowego o adresie internetowym: www.akordeon-portal.pl

§3

Regulamin określa zasady korzystania przez użytkowników z funkcji oraz usług Czasopisma oraz Forum.

§4

Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu oraz wszelkich praw, które obowiązują na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§5

Właścicielami Forum są Zarządcy i założyciele Czasopisma Internetowego Polski Portal Akordeonowy, którzy w swojej pracy wykorzystują postanowienia podpisanej między sobą umowy współpracy zwanej dalej ,,Umową Nieformalnej Spółki”

2 Oświadczenia Administracji

§6

Administracja oświadcza, że w swoich działaniach będzie stosować postanowienia wszystkich regulaminów udostępnionych na stronach Czasopisma i Forum.

§7

Administracja oświadcza, że w swoich działaniach będzie opierać się na postanowieniach obowiązujących praw na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§8

Administracja oświadcza, iż nie ma wglądu w prywatne wiadomości wysyłane między użytkownikami na stronach Czasopisma i Forum. Tym samym Administracja nie ponosi odpowiedzialności za treści i zawartość wiadomości korespondencyjnych między użytkownikami wysyłanych poprzez skrzynkę e-meilową zawartą na Forum, skrzynkę wiadomości prywatnych oraz komunikatorów takich jak gadu-gadu, Tlen, Skype etc.

§9

Administracja oświadcza, iż w ramach regulaminu Forum ma prawo do modyfikacji oraz usuwania postów użytkownika, o ile nie są one zgodne z postanowieniami regulaminów.

§10

Administracja oświadcza, że po otrzymaniu wiarygodnych informacji, z wiarygodnych źródeł, iż plik zamieszczony w tematach forum lub na stronach Czasopisma znajduje się tutaj bezprawnie, podejmie działania zgodne z §11. W tym celu prosimy o bezzwłoczny kontakt z administratorami. Wówczas prosimy o przesłanie na adres e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wiadomości z informacją o tym fakcie a w tytule prosimy zawrzeć następujący zwrot: ,,Powiadomienie o bezprawnym zamieszczeniu pliku” Z racji braku możliwości sprawdzania każdego zamieszczonego pliku na Forum, co do posiadania do niego praw autorskich, Administracja prosi o informowanie, o materiałach, których zamieszczenie narusza prawo autorskie i tym samym zobowiązuje się do przejścia na procedurę owego paragrafu.

§11

Administracja w ramach powiadomienia urzędowego lub też po otrzymaniu wiarygodnych przesłanek, że treści publikowane na stronach Czasopisma, Forum są niezgodne z prawem polskim, w szczególności prawem autorskim, zobowiązuje się do natychmiastowego usunięcia treści niezgodnych oraz podjęcia działań uniemożliwiających dalsze rozpowszechnianie owych treści. (Art. 14. 1 Ustawy- Prawo Autorskie i Prawa Pokrewne)

3 Oświadczenia Użytkowników 

§12

Rejestrując się użytkownik oświadcza, że zapoznał się z postanowieniami niniejszego regulaminu.

§13

Korzystając z Forum użytkownik oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości wszystkie postanowienia niniejszego regulaminu. Korzystanie z Forum zatem jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

§14

Użytkownik oświadcza, że o ile dowie się, iż materiał prezentowany przez niego jest niezgodny z prawem usunie go lub poprosi administrację o jego skasowanie.

§15

Użytkownik oświadcza, iż treści, które zamieszcza na Forum , posiadające możliwość ściągnięcia o formatach takich jak: midi, mp3,mp4, audio, wave, mpeg, avi oraz nuty w formatach: doc, JPG,tif, png PDF i inne formaty pakietu Microsoft Office oraz formaty graficzne, muzyczne są zamieszczane zgodnie z postanowieniami prawa polskiego, z poszanowaniem praw autorskich a użytkownik posiada zgodę autora danego dzieła na zamieszczenie go na forum bądź też sam użytkownik posiada prawa autorskie lub licencję na dane dzieło. Administracja o ile dowie się z wiarygodnych źródeł , że dany plik jest niezgodny z prawem, narusza czyjeś prawo autorskie postąpi zgodnie z postanowieniem §10

§16

Użytkownik oświadcza, iż bierze na siebie pełną odpowiedzialność za treści, które zamieszcza na stronach Forum- treści zawarte w postach oraz w wiadomościach prywatnych.

4 Ochrona własności intelektualnej 

§17

Prawa autorskie do treści publikowanych na Portalu i Forum posiadają właściciele Czasopisma oraz Forum, autorzy danych publikacji, którzy na podstawie: umów pisemnych, e-mailowych, ustnych wyrazili zgodę na publikację swoich dzieł na stronach Czasopisma oraz Forum ( www.akordeon-portal.pl i www.forum.akordeon-portal.pl )

§18

Prawami autorskimi objęte są:

• Grafiki dostępne na forum a w szczególności: grafika dostępna w wizytówce Czasopisma, logo, stopka

• Teksty, publikacje autorów, którzy wyrazili zgodę na zamieszczenie swojej publikacji na stronach naszego Portalu oraz Forum

• Teksty i publikacje członków Czasopisma oraz Forum

• Szablon oraz układ grafiki na stronach Portalu oraz Forum

• Nazwa całej naszej społeczności tj. Polski Portal Akordeonowy, Czasopismo Internetowe Polski Portal Akordeonowy.

• Domeny: www.akorden-portal.pl , www.forum.akordeon-portal.pl, www.akordeon.pl, www.forum.akordeon.pl.

§19

Ściąganie, kopiowanie materiałów wyżej wymienionych jest dozwolone tylko i wyłącznie na użytek prywatny. Rozpowszechnianie powyższych materiałów na stronach innych niż podane powyżej bez podania źródła jest niedozwolone.

§20

Wszystkie materiały dostępne na stronach Czasopisma i Forum można przechowywać oraz kopiować tylko i wyłącznie na użytek prywatny. Zamieszczanie z kolei treści artykułów i publikacji na stronach innych niż powyższe wymaga przede wszystkim: podania źródła pochodzenia danej publikacji z zastrzeżeniem §21 i §22

§21

Cytowanie części tekstów dostępnych na stronach Czasopisma, Forum nie wymaga naszej zgodny pod warunkiem podania źródła strony.

a) Posty w tematach na Forum nie są objęte prawami autorskimi, gdyż nie mają charakteru twórczej pracy. Wyjątkiem są posty, które posiadają charakter twórczy, np. opisujący budowę instrumentu, zasady jego działania. Administracja ma prawo tym samym odmówić skasowania danego postu w przypadku prośby użytkownika, jeżeli ten warunek nie zostanie spełniony.

§22

Wykorzystanie całości artykułu dostępnego na stronach Czasopisma

i Forum do celów komercyjnych wymaga zgody w pierwszej kolejności autora danej publikacji a w przypadku braku jego obecności Zarządu Portalu. W tym celu prosimy zwracać się do autorów danych artykułów lub też pisząc na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

§23

Użytkownik zamieszczając plik lub inny materiał na naszym Portalu, Forum zapewnia, że służą mu ku temu wszystkie prawa i nie narusza tym samym praw osób trzecich oraz, że bierze na siebie pełną odpowiedzialność za skutki wstawienia pliku/materiału, który nie jest zgodny z prawem. Administracja tym samym zobowiązuje się do podjęcia działań zgodnych z §10 oraz §11 i nie bierze odpowiedzialności za skutki wykroczeń prawnych, których dopuścił się dany użytkownik.

5 Zgłaszanie nadużycia 

§24

Osoba, która po publikacji artykułu, wiadomości, zamieszczeniu przez innego użytkownika plików wymienionych w §15 poczuje się urażona, zauważy, że jej prawa, w szczególności –prawa autorskie zostały naruszone lub też plik jest niezgodny z prawem polskim, obowiązkowo jest zobligowana do kontaktu z administracją Forum i Czasopisma

§25

O ile zaistnieje sytuacja zgodna z §24 osoba pokrzywdzona proszona jest o wysłanie wiadomości na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Wiadomość taka powinna spełniać następujące założenia:

• Temat- ,,Powiadomienie o bezprawnym zamieszczeniu pliku/ powiadomienie o bezprawnym użyciu zdjęcia/ powiadomienie o bezprawnej notce na mój ( lub też inny) temat etc.

• Podaj tytuł oraz nazwę artykułu lub w jakiś inny sposób pokaż nam miejsce w Czasopiśmie lub Forum, w którym zostało naruszone Twoje prawo ( link do dyskusji, artykułu)

• Wyjaśnij nam, w jaki sposób zostało naruszone Twoje prawo autorskie- zamieszczono bezprawnie nuty Twojego autorstwa, wstawiono bezprawnie Twój artykuł, wstawiono bezprawnie Twoje zdjęcia, muzykę itp.

• Przedstaw nam dowód, iż to Ty posiadasz prawa autorskie do danego utworu, dzieła- o ile jest to artykuł, który wcześniej ukazał się w Internecie prześlij nam linka, gdzie będzie data zamieszczenia. O ile będą to nuty- prześlij nam oryginał, skan swojego utworu lub przedstaw inny dowód, iż posiadasz do danego dzieła pełnię praw autorskich.

• Napisz swoje Imię i Nazwisko oraz dane kontaktowe takie jak: adres e-mail, na który mamy się kontaktować oraz ewentualnie numer telefonu komórkowego. Dane te dostępne będą TYLKO I WYŁĄCZNIE dla zarządcy Portalu i Czasopisma.

• O ile działasz jako przedstawiciel ustawowy lub pełnomocnik dopisz swój numer dowodu osobistego i postępuj zgodnie z powyższymi zasadami.

§26

W celu ułatwienia zgłaszania nadużycia nasz Portal opracował Formularz Zgłaszania Nadużycia dostępny w formie elektronicznej do druku. Jako, że staramy się możliwe jak najstaranniej szanować prawa autorskie i uniemożliwiać ich łamanie, jeżeli to możliwe prosimy o wypełnienie druku komputerowo oraz o złożenie podpisu i wysłanie skanem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wypełnionego formularza.

§27

Użytkownik, który zgłasza nadużycie jest zobowiązany do podawania prawdziwych danych. Sytuacje takie ja: podrabianie podpisu, podszywanie się pod inną osobę, działanie na szkodę osób trzecich będą traktowane jako przestępstwo i mogą skutkować pociągnięciem danej osoby do odpowiedzialności karnej.

§28

Groźby oraz wyzwiska wysyłane droga inną niż droga publicznych postów na Forum,

tj. skrzynka pocztowa, skrzynka wiadomości prywatnych, gadu-gadu, skype, tlen itp. prosimy zgłaszać bezpośrednio na Policję lub do innych organów uprawnionych. Administracja zgodnie z niniejszym regulaminem nie odpowiada za treści zawarte w prywatnej korespondencji.

§29

Administracja ma prawo do wykonania telefonu do osoby, która zgłasza naruszenie swoich praw w celu potwierdzenia tożsamości.

§30

Po otrzymaniu z wiarygodnych źródeł informacji, iż dany plik/artykuł lub inny materiał został zamieszczony bezprawnie, administracja zobowiązuje się do natychmiastowego usunięcia ww. materiału i opublikowaniu publicznie przeprosin na swoich stronach.

§31

W przypadku, gdy materiał został zamieszczony bezprawnie na stronach naszego Forum lub Czasopisma a dany plik, np. muzyka, film nie jest umieszczony bezpośrednio na naszym serwerze tylko np. w formie linku do innego serwisu, administracja zobowiązuje się do natychmiastowego usunięcia danego materiału oraz do powiadomienia o zaistniałym fakcie administrację strony pierwotnej, na którym ten plik fizycznie istnieje.

6 Zasady Korzystania z usług Portalu oraz Forum

6.1 Zabrania się użytkownikom: 

§32

Zabrania się zamieszczania na stronach Forum oraz Czasopisma publikacji, treści o charakterze pornograficznym z uwzględnieniem pornografii dziecięcej, zwierzęcej oraz innej o charakterze dewiacyjnym.

SKUTKI:

• Za niedostosowanie się do powyższego paragrafu na Forum grozi bezwzględny BAN oraz usunięcie konta użytkownika. W skrajnych sytuacjach, gdy dany użytkownik będzie próbował logować się pod innymi nazwami (Nickami) administracja ma prawo do zablokowania danego adresu IP oraz do zgłoszenia sprawy na Policję

§33

Zabrania się zamieszczania na Forum oraz Czasopiśmie publikacji, treści, które rażąco obrażają czyjeś uczucia religijne, hańbią dobre Imię osób trzecich, posiadają charakter rasistowski.

SKUTKI:

• Czasopismo- w przypadku redaktora, który chce zamieścić artykuł o danej treści redaktor naczelny oraz wydawca serwisu NIGDY nie wyrażą zgody na opublikowanie takiej treści. Redaktor wówczas będzie poproszony o zmianę treści artykułu.

• Forum- o ile incydent będzie jednorazowy, nie będzie wynikał z bezpośrednich chęci obrażenia osoby trzeciej użytkownikowi grozi upomnienie. W sytuacji, gdy ewidentnie widać, że użytkownik narusza postanowienia §33 i dodatkowo nie reaguje na pisemne upomnienia moderatorów oraz administratorów skutkować to może wstawieniem OSTRZEŻENIA. Maksymalna liczba ostrzeżeń: 2. Użytkownik po otrzymaniu dwóch ostrzeżeń traci możliwość wypowiadania się na Forum. Administrator na wniosek Moderatora może ominąć procedurę przyznawania 2 ostrzeżeń w celu usunięcia konta danego użytkownika o ile ten rażąco narusza postanowienia niniejszego paragrafu.

§34

Zabrania się zamieszczania na Forum oraz Czasopiśmie publikacji, treści, które przepełnione są wulgarnym słownictwem.

SKUTKI:

• Czasopismo- w przypadku redaktora, który chce zamieścić artykuł o danej treści redaktor naczelny oraz wydawca Portalu NIGDY nie wyrażą zgody na opublikowanie takiej treści. Redaktor wówczas będzie poproszony o zmianę treści artykułu.

• Forum: o ile incydent będzie jednorazowy, nie będzie wynikał z bezpośredniej chęci obrażenia drugiej osoby, użyty będzie w żartach nie grozi to upomnieniem. O ile natomiast incydent będzie powtarzał się notorycznie, dana osoba będzie nadużywać wulgarnego słownictwa i nie będzie wyrażała chęci do zaprzestania używania publicznie wulgarnego słownictwa grozi to upomnieniem. Maksymalna ilość upomnień: 2. Po 2 upomnieniach użytkownikowi grozi wejście na system naliczania ostrzeżeń, których maksymalna liczba wynosi również 2. Po wstawieniu 2 ostrzeżeń użytkownik traci możliwość pisania na Forum. Na wniosek Moderatora Administrator może ominąć procedurę naliczania ostrzeżeń w celu usunięcia konta danego użytkownika.

§35

Zabrania się pisania skrajnie nie na temat w danych działach Forum oraz Portalu.

SKUTKI:

• Czasopismo- artykuł napisany przez danego redaktora, o ile jest nie na temat redaktor naczelny oraz wydawca Portalu nigdy nie wyrażą zgody na opublikowanie takiej treści.

• Forum- o ile incydent jest jednorazowy a w szczególności u osób, które od niedawna zaczęły korzystać z Forum nie grozi to upomnieniem. W sytuacji, gdy użytkownik jest już obyty z zasadami Forum i narusza postanowienia niniejszego paragrafu rażąco, tj. jego zachowanie na forum sprzyja konfliktom, pisanie nie na temat powoduje rozbicie toku rozmowy, działa destrukcyjnie na rozmowy między użytkownikami Moderatorzy są zobowiązani do pisania upomnień. Przyjmuje się, że maksymalna liczba upomnień to 2. Jednak moderator może sam we własnym zakresie odejść od tej reguły jeśli uzna, że dany użytkownik nie robi tego specjalnie, szanuje prawa osób trzecich oraz przestrzega postanowień innych punktów regulaminu a zarazem nie rozbija logicznego i merytorycznego toku wypowiedzi w danych tematach.

W sytuacjach innych, gdy użytkownik nie stosuje się do upomnień moderatorów, dany zarządca Forum jest uprawniony do wstawienia maksymalnie 2 ostrzeżeń.

Po przyznaniu 2 ostrzeżeń użytkownik traci możliwość pisania na Forum. Administrator sam lub też na wniosek Moderatora może ominąć procedurę naliczania ostrzeżeń oraz upomnień i wcześniej po podaniu pisemnej argumentacji danemu użytkownikowi, zablokować jego możliwość pisania na forum na czas od 3 do 30 dni.

§36

Na Forum zabrania się dublowania tematów oraz pisania podwójnych postów

z zastrzeżeniem §37

SKUTKI:

• O ile jest to incydent jednorazowy użytkownikowi nie grozi żadna sankcja. O ile użytkownik bez porozumienia z administratorem lub Moderatorem dubluje tematy oraz nie używa opcji EDYTU lub ZMIEŃ w swoich postach w celu korekty swojej wiadomości i zamieszcza nową wiadomość jedną pod drugim grozi to wstawieniem przez Moderatora lub Administratora pisemnych, maksymalnie 2 upomnień. Po 2 upomnieniach użytkownik przechodzi na system naliczania maksymalnie 2 ostrzeżeń. Administrator sam lub też na wniosek Moderatora może ominąć procedurę naliczania ostrzeżeń oraz upomnień i wcześniej po podaniu pisemnej argumentacji danemu użytkownikowi, zablokować jego możliwość pisania na forum na czas od 3 do 30 dni. O ile użytkownik zamieści nowy temat a dana tematyka jego była już kiedyś poruszana- temat taki zostanie zamknięty a w jego odpowiedzi Moderator lub Administrator zamieści link z jako odnośnik do już istniejącego tematu. W takim przypadku nie grozi upomnienie ani ostrzeżenie.

§37

Jest dozwolone w ramach §36 pisanie podwójnych postów oraz dublowanie tylko

i wyłącznie za zgodą Administratora lub Moderatora. Aby uzyskać zgodę, należy:

• Poinformować jednego z Administratorów lub Moderatorów o chęci zamieszczania podwójnych postów lub podwojenia tematu.

• Administrator lub Moderator wyrazi zgodę o ile chęć pisania podwójnych postów będzie się wiązać z popularyzacją danego tematu, pisaniu postów

o charakterze twórczym itp.

• Administrator lub Moderator cofnie swoją zgodę lub jej nie wyrazi o ile użytkownik będzie pisał podwójne posty na zasadzie swoich zwykłych, zbędnych, zdawkowych odpowiedzi, np. ,, miałem rację” ,,tak/nie” etc.

6.2 Zabrania się moderatorom: 

§38

Wszystkie postanowienia powyższe, tj. od §32 do §37 dotyczą również moderatorów. Moderator, który łamie postanowienia powyższych paragrafów liczyć się musi z tym, iż prócz przyznania ostrzeżenia Administrator może pozbawić go funkcji jaką pełni na Forum. Maksymalna liczba upomnień pisemnych dla danego moderatora wynosi 1. Maksymalna liczba ostrzeżeń 2.

§39

Zasady przyznawania ostrzeżeń moderatorom reguluje osoby, wewnętrzny regulamin dostępny dla moderatorów.

6.3 Użytkownik ma prawo: 

§40

Po zapoznaniu się z niniejszym regulaminem i jego zaakceptowaniu każdy użytkownik ma prawo do swobodnego poruszania się po stronach Czasopisma oraz Forum.

§41

Wszystkie materiały dostępne na stronach Czasopisma oraz Forum na chwilę obecną są dostępnie nieodpłatnie dla każdego użytkownika.

§42

Użytkownik zgodnie z niniejszym regulaminem wszystkie treści dostępne na stronach Czasopisma oraz Forum może ściągać i korzystać z nich tylko i wyłącznie na użytek prywatny.

6.4 Nuty 

§43

Na stronach Czasopisma oraz Forum zabrania się umieszczania materiałów nutowych w formatach graficznych oraz tekstowych o ile naruszają one prawa autorskie.

§44

Bezwzględnie zabrania się wstawiania skanów nutowych z innych książek muzycznych.

§45

W celu popularyzacji muzyki oraz samorozwoju uczniów i studentów szkół muzycznych strona Czasopisma dysponuje działami nutowymi. Możliwe jest zamieszczanie nut autorstwa własnego.

§46

Zasady pisania transpozycji, własnych opracowań do utworów określa Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§47

Istnieje możliwość zamieszczenia własnego opracowania danego utworu tylko i wyłącznie za zgodą autora pierwotnego.

§48

Dział nutowy posiadać będzie własny, odrębny regulamin, który będzie również dostępny na stronach Czasopisma oraz Forum.

6.5 Redakcja 

§49

Zasady funkcjonowania redakcji czasopisma określa odrębny Regulamin Grupy Redakcyjnej oraz wewnętrzny Regulamin Pracy Redaktora.

7 Postanowienia końcowe 

§50

Niniejszy Regulamin został zaakceptowany przez Zarząd Czasopisma jednogłośnie.

§51

W przypadku trudności zrozumienia treści niniejszego regulaminu oraz innych regulaminów powiązanych z niniejszym prosimy zwracać się do Zarządu w celu przedstawienia poprawnej interpretacji.

§52

Zarząd Czasopisma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie i regulaminach innych, które są powiązane z Naczelnym Regulaminem Czasopisma.

§53

Struktura Czasopisma i Forum dostępna będzie pod osobnym plikiem graficznym, który jasno będzie określał funkcje i zadania konkretnych grup Czasopisma.

§54

Kolor ZIELONY oraz CZERWONY zarezerwowany jest TYLKO i WYŁĄCZNIE dla administracji. Dopuszcza się w celu podkreślenia np. znaczenia danego słowa użycie tych kolorów, jednak kategorycznie zabrania się używania owych kolorów w postach całościowo.

§55

Wstawianie UPOMNIENIA odbywa się poprzez edycję postu użytkownika przez MODERATORA LUB ADMINISTRATORA. Osoba wstawiająca upomnienie lub ostrzeżenie edytuje post kolorem zielonym ( MODERATOR) lub czerwonym (ADMINISTRATOR) pisząc krótko powód wstawiania danego upomnienia lub ostrzeżenia odnosząc to do regulaminu. Zabrania się tym samym osobom administrującym wdawanie się w dyskusje, pisanie swoich prywatnych myśli w chwili administrowania. Kolor zielony służy BEZWZGLĘDNIE do pracy na forum. Osobne dywagacje osoby administrujące powinny pisać jako osobny post. Zasady te określa regulamin wewnętrzny grupy administracyjnej.

§56

Użytkownik, który nie zna powodu upomnienia lub ostrzeżenia powinien zgłosić się do osoby, która takowe upomnienie lub ostrzeżenie wstawiła.

§57

Sprawy sporne między użytkownikami i moderatorami oraz kwestie, które regulamin nie określa rozwiązuje Zarząd Czasopisma, tj: Miras i Doniec

§58

Wszelkie uwagi, sugestie, zażalenia prosimy o przesyłanie na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub bezpośrednio do osób z Zarządu.

§59

Każda zmiana niniejszego regulaminu musi zostać ogłoszona przez Zarząd co najmniej 3 dni przed wprowadzeniem danej korekty.

§60

Na Forum oraz Czasopiśmie obowiązuje zasada koleżeńskości, tj. nie ma szefów i podwładnych, wszyscy jesteśmy dla siebie kolegami, koleżankami, przyjaciółmi. Funkce opisane powyżej służą jedynie zapewnieniu porządku na stronach Forum oraz Czasopisma i przywileje wynikające z powyższych stanowisk mogą być wykorzystane TYLKO, gdy postanowienia tego regulaminu będą łamane lub naginane.