• Wszystko o akordeonie

  • Wywiady

  • Relacje z koncertów

  • Recenzje płyt

  • Sprzęt

Polski Portal Akordeonowy

www.akordeon.pl

AkoPoznań2020 - sprawozdanie prof. Jerzego Kaszuby

  

IX Międzynarodowe Dni Akordeonu AkoPoznań2020 (20-21 X 2020) przeszły już do historii, by wrócić refleksją i wspomnieniami. Jak zwykle zainteresowanie sesją było żywe, co przełożyło się na udział 24. referentów z najważniejszych ośrodków krajowych i z zagranicy.

 

 

Tradycyjnie obradom konferencji (sesji) towarzyszył koncert (nagrania współczesne i historyczne). Utwory 11 kompozytorów wykonało 20. muzyków z kraju i zagranicy. Wszystko to można od 9 listopada 2020 oglądać i słuchać w przekazie internetowym na stronie Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu na uczelnianym profilu Facebook, kanale Youtube oraz portalu akordeon.pl. Ilość wejść na strony www. jest swoistym miernikiem zainteresowania imprezą zorganizowaną przez Zakład Akordeonu i Interpretacji Muzyki Współczesnej, kierowany przez prof. dr hab. Teresą Adamowicz-Kaszubę.

Szalejąca pandemia nie zniechęciła, na szczęście, organizatorów corocznej poznańskiej imprezy akordeonowej. Odbyła się ona, siłą rzeczy, w przekazie online, stanowiąc kolejny krok w zdobywaniu doświadczenia w organizacji ruchu naukowego i artystycznego w nowym wymiarze. Wprawdzie ten tryb przeprowadzania imprezy zdecydowanie różni się od tradycyjnego komfortu spotkania zainteresowanych i bezpośrednich kontaktów w płaszczyźnie nie tylko naukowej, ale i towarzyskiej, choć to jednak pozwala na funkcjonowanie uczelni i sztuki w czasie powszechnego zagrożenia. Być może niektóre z rozwiązań organizacyjnych sesji internetowych wejdą już na stałe do zestawu norm prowadzenia takich sesji w przyszłości, nawet po zwycięstwie człowieka nad wirusem, zwycięstwie, które jest pewnie kwestią czasu i wysiłku rzesz naukowców wirusologów z całego świata.

Pierwszy dzień dwudniowej konferencji przebiegał pod hasłem Pamięci kompozytorów polskiej muzyki akordeonowej. Wykłady 10 referentów z 9. ośrodków akordeonowych poprzedziło powitanie i otwarcie IX Międzynarodowych Dni Akordeonu AkoPoznań2020 przez JM Rektor prof. dr hab. Hannę Kostrzewską, stanowiące wyraz duchowego wsparcia dla wykładowców, słuchaczy i organizatorów– tak potrzebny w trudnym czasie realizacji ambicji zawodowych w warunkach pejoratywnie oddziaływującej epidemii.

W toku kolejnych wystąpień można było syntetyzować dorobek polskiej akordeonowej szkoły kompozytorskiej. Jej główni przedstawiciele – Krzanowski, Przybylski, Bogusławski, Precz, którzy na stałe zagościli w repertuarze wykonawczym akordeonistów, mieli także godnych pamięci kontynuatorów – wśród nich przypomniani zostali w trakcie konferencji Hundziak, Gordiejuk, Rabiński, Moryto, Niziurski. Z szacunkiem wsłuchiwaliśmy się w słowa prof. Bogdana Dowlasza i prof. Joachima Pichury, którzy przypomnieli o prekursorach literatury akordeonowej – Galas, Mitscha, Powroźniak, Orzechowski. Zaproszenie do udziału w konferencji przyjęła też żona Andrzeja Krzanowskiego – Grażyna Krzanowska – kompozytorka, wieloletnia organizatorka festiwalu ALKAGRAN. W 30. rocznicę śmierci męża, w interesującym wystąpieniu przybliżyła rolę inspiracji i dedykacji w jego twórczości.

WYSTĄPIENIA:

prof. dr hab. Bogdan Dowlasz: „Prekursorzy oryginalnej, polskiej literatury akordeonowej” 

prof. dr hab. Joachim Pichura: „Pamięci czołowych twórców polskiej akordeonistyki”

prof. dr hab. Teresa Adamowicz-Kaszuba: „Wspominając... Andrzej Krzanowski i Bronisław Kazimierz Przybylski w moim życiu muzycznym”

mgr Grażyna Krzanowska: „Inspiracje i dedykacje w kompozycjach Andrzeja” Krzanowskiego

prof. dr hab. Jerzy Mądrawski: „Akordeon w twórczości Mirosława Niziurskiego”

prof. dr hab. Elżbieta Rosińska i dr Anna Sawicka: „Akordeon w twórczości Mariana Gordiejuka”

 

Pierwszy dzień konferencji przyniósł również ważne doniesienia o kontaktach niemieckiego twórcy Ralfa Junga z polskimi akordeonistami, kontaktach, które oddziałują na środowisko muzyczne do dziś. Sylwetkę twórczą kompozytora przybliżono współcześnie działającym artystom. Zadania podjął się z jednej strony gość z Niemiec – Ralf Kaupenjohann (akordeonista, właściciel zasłużonego dla akordeonistyki wydawnictwa AUGMUS Verlag z Essen) oraz ze strony polskiej prof. Elwira Śliwkiewicz-Cisak, która przypomniała kompozycję Ralfa Junga Aforyzmy na akordeon i orkiestrę, poświęcone B. K. Przybylskiemu. Efektem owych relacji są wykonania utworów R. Junga, dzięki którym twórca obecny jest nadal w repertuarze wykonawczym akordeonistów w tej części Europy.

WYSTĄPIENIA:

mgr Gabriela Leśniak: „Rozwój sylwetki twórczej Ralfa Junga. Relacje kompozytora z polskim środowiskiem akordeonowym”

prof. dr hab. Elwira Śliwkiewicz-Cisak: „Aphorismen Ralfa Junga. Kompozycja na akordeon i orkiestrę dedykowana Bronisławowi Kazimierzowi Przybylskiemu – aspekty wykonawcze

 

Ten dzień był pięknym świadectwem zaangażowania polskiego środowiska kompozytorskiego w rozwój repertuaru akordeonowego i swoistym resumee tego zagadnienia. Było ono zgłębiane z pozycji wykonawców czynnie działających zarówno dziś jak i w przeszłości, co sumuje się w pewne zbiorowe doświadczenie, dotyczące funkcjonowania specjalności obecnie i niosące wiedzę o jej historycznych podstawach. Spotkali się na konferencji wykonawcy – prekursorzy, artyści młodszego pokolenia, prawykonawcy i autorzy nagrań dawnych i współczesnych, by ożywić historię i nadać działaniom dalszy bieg…

WYSTĄPIENIA:

dr Grzegorz Palus: „Duet akordeonowy w twórczości kompozytorów polskich. Refleksje wykonawcze na przykładzie wybranych utworów z literatury XX wieku”

 

Drugi dzień AkoPoznań 2020 był odważnym, acz bardzo potrzebnym eksperymentem. Konwersatorium pod hasłem Music for blind people. Nauczanie muzyki osób z dysfunkcją wzroku było wyzwaniem. Wielu pedagogów akordeonistów uczyło bądź uczy osoby niedowidzące bądź niewidome. Czynią to w oparciu o metody wypracowane dla niewidomych (np. pismo nutowe Braille’a), bądź poszukując własnych sposobów. Intuicja, droga prób i błędów, sukcesy gromadzone we własne doświadczenie, poszukiwania kończone zwycięstwem lub porażką – to efekty działań nakierowanych na ucznia, oczekującego wsparcia, pomocy i …pozytywnego rezultatu. 

Do obrad zaproszono fachowców – przedstawicieli Polskiego Związku Niewidomych, dyrekcję i nauczycieli szkół muzycznych od lat specjalizujących się w tego typu dydaktyce (Laski, Kraków) i nauczycieli instrumentów klawiszowych, poszukujących rozwiązań we własnym zakresie.

Słuchałem tych wystąpień i dyskusji z zapartym tchem. To była fascynująca, praktyczna wymiana doświadczeń i przekonań, dyskusja na argumenty merytoryczne i emocjonalne. Poglądy ścierały się w zderzaniu faktów i emocji. Dało się zauważyć pełne napięcia oczekiwania na kolejne referaty i doniesienia. Podnoszono kwestie trafności bądź nie określonych rozwiązań organizacyjnych i instytucjonalnych; problemów, wymagających właściwego zdiagnozowania; potrzeby przygotowania odpowiednich materiałów dydaktycznych. W wymiarze praktycznym każdy z zainteresowanych wyciągnął ze spotkania wnioski dla siebie. Z tej dyskusji wszyscy wyszli podbudowani. Ten trudny temat z pewnością został w Poznaniu zweryfikowany i przyniósł indywidualne porady tym, którzy od lat prowadzili dydaktykę dla osób z dysfunkcją wzroku. Brawo za pomysł!!!

 

„Music for blind people. Wymiana doświadczeń w nauczaniu muzyki osób niewidzących"

 

I jeszcze jedna, jakże ważna refleksja. Wszyscy referenci mówili z żarliwością, z najgłębszym przekonaniem o celowości swojej pracy. To nauczyciele – herosi, czujący prawdziwe powołanie do rodzaju pracy, którą wykonują. Najgłębszy szacunek dla nich wszystkich niech będzie wsparciem do dalszego działania. Czynią rzeczy wielkie!

 

Konferencji towarzyszył, jak co roku, międzyuczelniany Koncert polskiej muzyki akordeonowej w wykonaniu przedstawicieli ośrodków akademickich z Polski oraz zaproszonych gości ze średnich szkół muzycznych i Niemiec. Tym razem przygotowany z przesłanych nagrań współczesnych i historycznych. Warto odwiedzić strony internetowe, by zapoznać się z całą sesją. Powoli, materiał jest długi, ale osiągalny zawsze i wszędzie; do wyboru. Niech będzie pomocą dla studentów i doktorantów, pedagogów i melomanów. A za rok następna sesja!

 

Koncert polskiej muzyki akordeonowej

 


Autor: prof. Jerzy Kaszuba