• Wszystko o akordeonie

  • Wywiady

  • Relacje z koncertów

  • Recenzje płyt

  • Sprzęt

Polski Portal Akordeonowy

www.akordeon.pl

Sprawozdanie z Ogólnopolskiego Spotkania Kół Naukowych Akordeonistów ONLINE

 

 

Koło Naukowego Akordeonistów Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku miała przyjemność zorganizowania Ogólnopolskiego Spotkania Kół Naukowych Akordeonistów Online, które odbyło się 26 listopada 2020r. na platformie Teams.

Wydarzenie to spotkało się z ogromnym zainteresowaniem ze strony innych polskich uczelni - Bydgoszczy, Katowic, Łodzi, Poznania oraz Warszawy. Słowa przywitania uczestników wygłosił Prorektor ds. studenckich i promocji aMuz - dr hab. Paweł Kukliński oraz Dziekan Wydziału Instrumentalnego - dr Maciej Gański. Sensem i motorem istnienia koła naukowego jest aktywność studentów na polu naukowym i artystycznym oraz jego integracja z innymi ośrodkami muzycznymi.

 

Ogólnopolskie Spotkanie Kół Naukowych Akordeonistów

 

W czasie konferencji zostały poruszone bardzo ważne kwestie dotyczące sposobu nagrania i publikacji utworów, zorganizowania materiałów nutowych dla niewidomych akordeonistów, stworzenie internetowego katalogu Polskiej Literatury Akordeonowej, czy organizacja Konkursu Akordeonowego w kategorii studenckiej . Ważny głos w dyskusji zabrali wykładowcy polskich uczelni muzycznych: prof.dr hab.Elżbieta Rosińska, prof. Teresa Adamowicz-Kaszuba, prof.dr hab. Krzysztof Olczak, dr hab. Piotr Chołołowicz, dr hab. Stanisław Miłek, dr hab. Leszek Kołodziejski, dr Daniel Lis, dr Eneasz Kubit a moderatorem spotkania był opiekun gdańskich studentów dr hab. Paweł Zagańczyk.

To co najbardziej może cieszyć uczestników, to chęć współpracy akordeonistów w Polsce i deklaracja dalszych spotkań Kół Naukowych.

 


Autor sprawozdania: Błażej Reiter